Personvernerklæring for KontoPronto

Denne personvernerklæring gjelder for all behandling av persondata i KontoPronto, spesifikt gjennom nett-tjenesten kontopronto.no.

Versjonering og dato

Denne personvernerklæring gjelder fra 01.01.2019 inntil den blir erstattet av en nyere versjon.

Behandlingsansvarlig

KontoPronto er levert av Haven Consulting, og det er daglig leder som er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- Epostadresse

For bedrifters kunder lagres også

- Kundenummer hos bedriften
- Betalingsmetode (giro,avtalegiro)
- Standardprodukter
- Reskontro og saldo
- Efaktura-referanser
- Sendte fakturaer og deres status
- Registrert innbetaling fra kunden med KID

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg som bedriftsbruker eller kunde. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og fakturainnhold benyttes for å oppfylle kundeavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger

KontoProntos kunder (brukerne) laster opp og synkroniserer personopplysninger fra sitt eget system.

Informasjonskapsler:
Nettsiden kontopronto.no benytter session-cookies/informasjonskapsler for å styre dialogen med nettleser og tjeneren. I tillegg kan medlemmer som velger "husk meg" lagre en token-cookie/informasjonskapsel for å koble innlogging med nettleser. Disse informasjonskapsler benyttes kun til det som er beskrevet her, og det benyttes ikke andre typer informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Navn og fakturainnhold distribueres i form av faktura i mail og/eller efaktura-transaksjoner. Faktura i mail går kun til eier av personopplysninger. Efaktura går gjennom bankenes Efaktura-system og til nettbank hos eier av personopplysningene. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Data lagres innenfor EU/EØS.

Sletting av personopplysninger

Brukerne synkroniserer selv informasjon om sine medlemmer. Når medlemsforhold/kundeforhold opphører, vil bruker slette medlemmet og opplysningene lagres ingen andre steder i KontoPronto. Personopplysninger vil likevel være del av den lagrede backup av databasen i inntil 30 dager.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Personopplysninger er sikret med tilgangskontroll til server, kryptert overførsel og rollebasert tilgangskontroll for kundene. Nettverkssegregering sikrer barriere fra applikasjon (prosessering) til database (fysisk lagring). Overføring til nettleser og mobilapplikasjon skjer alltid over krypterte nettverk.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting, sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse: webmaster krøllalfa kontopronto punktum no

Er det fortsatt noe du lurer på?